Skip to main content

Palvelutasot ja hinnoittelu

Palvelutasot ja hinnoittelu


 • Kettuli hoito

  - Perusmaksu 100 Eur / kk
  - Palvelun hinta alk. 44 Eur * / h
  - MLL:n kouluttama hoitaja
  - Vasteaika tilanteen mukaan

 • Pupuli hoito

  - Perusmaksu 200 Eur / kk
  - Palvelun hinta alk. 40 Eur * / h
  - Hoitoalan ammattilainen
  - Vasteaika 24 h
  - Raportointi

 • Nallukka hoito

  - Perusmaksu 500 Eur / kk
  - Palvelun hinta alk. 36 Eur * / h
  - Hoitoalan ammattilainen
  - Vasteaika 12 h
  - Raportointi
  - Kotineuvolan tukipaketti
  henkilöstön sitouttamiseen
  - Oikeus käyttää MLL Kotineuvolan
  kumppanuuslogoa yrityksen
  sisäisessä ja ulkoisessa
  viestinnässä
  - Kumppaninäkyvyys Kotineuvolan
  verkkosivustolla


* Arkipäivisin klo 06-18. Muut ajat palveluhinnaston mukaisesti. Hinnat Alv 0%. Hintoihin lisätään matkakulut.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jatka lukemista

Tietosuojaseloste - tuotetilaukset

Tietosuojaseloste - tuotetilaukset

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy
Osoite: Pyhäjärvenkatu 5 B, 2.krs., 33200 Tampere
Muut yhteystiedot: puh. 044 599 0580, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: toimitusjohtaja Sari Nikula
Puhelin: 044 299 0541
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n tuotteiden tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti tuotteiden tilausten toimittamiseen, tilausten laskuttamiseen sekä asiakaspalveluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös asiakasviestintään, markkinointiin, käyttäjien tavoittamiseen, tilastointiin ja analysointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tilaava organisaatio, toimitusosoite ja laskutusosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

7. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.8.2020.

Jatka lukemista

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy
Osoite: Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs, 33200 Tampere
Sähköposti: yritys (at) kotineuvola.fi
Yhteyshenkilö: Pete Herranen
Puhelin: 044 042 0420

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden ja työnhakijoiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään järjestelmässä yrityksen asiakkaiden asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyen, sekä työnhakijan tietoja hakuprosessin aikana.

Työnhakijan erillisellä suostumuksella kuusi (6) kuukautta hakemuksen lähettämisestä (mahdollisesti myöhemmin avoimeksi tulevan työpaikan työnhakuprosessiin osallistumiseksi).

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakkaana palvelun tuottamiseksi kuten hoitoaikojen järjestämiseksi ja laskuttamiseksi. Työntekijänä lakisääteisten työnantajavelvoitteiden vuoksi, työjärjestelyiden vuoksi sekä henkilöstöhallinnollisista syistä kuten työterveysjärjestelyt ja palkanmaksu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden, työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja ja muita työnhakuun ja yrityksen työntekijänä olemiseen liittyviä tarpeellisia, työnhakijan ja/tai työntekijän luovuttamia, tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn osoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite (jos annettu)
 • Rekisteröidyn asiakkaan tilaaman palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot
 • Rekisteröidyn työnhakijan koulutus- ja työhistoria
 • Rekisteröidyn työntekijän tunnukset yrityksen järjestelmään
 • Sähköisen viestinnän tunnistetietoja

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn yritykselle luovuttamista tiedoista. Säilytämme työnhakuun ja/tai työsuhteeseen tarvittavat tiedot.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Ei-lastensuojelulain alaisten palvelujen tuottamiseksi käytetään myös kolmannen osapuolen viestintäkanavia, joiden kautta ei kuitenkaan jaeta henkilötietoja.

Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät tiedot salataan.
Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Asiakkaiden ja/tai työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Työntekijän henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yrityksen työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi palveluntarjoajille kuten työterveyspalvelut sekä tilitoimisto.

8. Henkilötietojen siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta tai käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään palvelun tuottamisen ajan. Henkilötietoja säilytetään työnhakijan luvalla kuusi (6) kuukautta hakemuksen lähettämisestä. Työntekijöiden henkilötietoja säilytetään lakisääteisten työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi vaaditun aikamääritteen mukaisesti.

10. Profilointi

Työntekijä profiloi itse omiin henkilökohtaisiin tietoihin mm. osaamista työntekijävalintoja varten.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle, Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti, ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Kotineuvolan ammatillisen palvelun asiakkaat:
Asiakkaalla / hänen edustajallaan on oikeus tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä suullisesti tai kirjallisesti palvelupäällikölle siten, että henkilöllisyys on todennettavissa. Tiedot toimitetaan kirjeitse tai luovutetaan henkilökohtaisesti.

Ostopalvelusopimusasiakkaat esittävät tarkastuspyyntönsä palvelun tilaajalle.

12. Evästeet

Evästeiden avulla parannetaan verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu käyttäjän päätelaitteelle, joita ovat esimerkiksi matkapuhelin tai tietokone. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään. Verkkosivuston evästeitä voi hallita muuttamalla selaimen asetuksia siten, että joko estää evästeiden käytön kokonaan, sallii ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Evästeiden hylkäämis- tai sallimisasetukset löytyvät kustakin selaimesta ”asetukset” tai vastaavasta kohdasta. Kannattaa huomioida, että joidenkin palvelujen käyttö voi tällöin estyä ja jotkin verkkosivuston osiot toimivat oikein vain, kun evästeet ovat käytössä. www.kotineuvola.fi voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2023.

Jatka lukemista

Tilaa oppaita

Maksuttomat oppaat lasten vanhemmille ja nuorille

Vuosittain julkaistavat asiantuntijoiden laatimat oppaat sisältävät käytännön tietoa ja ohjeita lasten eri ikäryhmiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Voit lukea hoito-oppaita Lukusalissa.

 • Saamme vauvan - Odottavan perheen opas

  Lue tästä

 • Vauvan hoito-opas

  Lue tästä

 • Leikki-ikäisen hoito-opas - Opas lasten vanhemmille

  Lue tästä

 • Esikoululaisesta koululaiseksi - Opas lasten vanhemmille

  Lue tästä

 • Täältä tullaan nuoruus - Koululaisen opas

  (Vain verkkoversiona)

  Lue tästä

 • Täältä tullaan nuoruus -käyntikortti

  Haluamme MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:ssä olla mukana kestävän kehityksen ratkaisuissa ja olemme päätyneet korvaamaan käyntikortit tulostettavalla julisteella. Täältä tullaan nuoruus -opas on digiversio ja nuoret voi ohjata digipainokseen QR-koodin sisältävän tulostettavan julisteemme avulla. Tulostettavan julisteen voitte tilata sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. - ostikoksi JULISTETILAUS. Julisteessa myös lasten ja nuorten puhelimen yhteystiedot. Lähetämme julisteen sähköpostitse pdf-tiedostona.

Tilaa maksuttomia hoito-oppaita

Toimituskulut (perille toimipisteeseen): alle 2 kg:n paketti 18 €, 2-5 kg:n paketti 19,50 €,
5-15 kg:n paketti 23,50 € sekä yli 15 kg:n paketti 27 €.
Voit tilata tuotteita haluamasi määrän. Jos tilattu määrä vaatii useamman laatikollisen, pyrimme kokoamaan tilatut oppaat mahdollisimman tiiviisti minimoiden laatikoiden määrää. Veloitamme lähetyksestä vain toimituskulut, tai voit noutaa materiaalit toimistoltamme (Tampereella) ilman kuluja. Mallikappaleista (1kpl/opas) ei veloiteta toimituskuluja.

Tilaukset toimitetaan kahden viikon kuluessa tilauksen saapumisesta. Lasku lähetetään erikseen (huom. ilmoittakaa hyvinvointialueenne vaatimat tarvittavat laskutustiedot). Toimitamme tilauksia vain Suomeen. Oppaisiin liittyvät tiedustelut: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 352 2080 arkisin klo 9-14

Huom! Neuvolakorttitaskuja ei ole saatavilla.

Jatka lukemista