Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu voi olla tilapäistä lasten­hoito­apua, apua arjen askareissa tai pidempi­aikaista, perheen tarpeisiin suunniteltua palvelua. Hoidamme alle 18‑vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyö­tahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lapsiperheellä on mahdollisuus saada kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

  • perhe tarvitsee tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • perhe tarvitsee konkreettista apua arjen sujumiseen
  • perheessä ollaan huolissaan perheenjäsenten jaksamisesta tai perheessä on sairautta
  • perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua
  • perheeseen on syntynyt useampi lapsi.

Yhteydenotot palvelupäällikköön sähköpostitse lea.bueno@kotineuvola.fi tai puhelimitse 044 751 2266.

Perhetyö

Kotineuvolan perhetyö tarjoaa kunnille sopimuksen mukaista lapsiperheiden hyvinvointia sekä terveyttä, omia voimavaroja, elämänhallintaa ja toiminnallisuutta edistävää perhetyötä lapsiperheen erilaisiin arjen tilanteisiin ja tarpeisiin.

Perhetyö on tavoitteellista toimintaa, joka aloitetaan tekemällä perhetyölle suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan palvelun tilaajan asettamat tavoitteet.

Perhetyöllä tuetaan, autetaan ja ohjataan arjen toiminnassa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä pyritään vahvistamaan vanhempien omia voimavaroja. Tavoitteena on perheen tukeminen niin kauan, että perheen omat keinot selviytyä arjessa ovat riittävät tai perhe ohjautuu muiden palvelujen piiriin.

Yhteydenotot palvelupäällikköön sähköpostitse lea.bueno@kotineuvola.fi tai puhelimitse 044 751 2266.

Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista, joiden avulla edistetään alle 18-vuotiaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä kunnan oman palvelu­verkoston kanssa. Tuttu ja turvallinen tukihenkilö auttaa ja tukee lasta tai nuorta arkielämän haasteissa.

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on mahdollistaa lapselle tai nuorelle luotettava aikuiskontakti, tarjota mahdollisuus henkilö­kohtaiseen tukeen vapaa-aikana, edistää arjessa selviytymistä, rakentaa sosiaalista verkostoa sekä motivoida lasta tai nuorta harrastuksiin. Tukisuhteen tavoitteet, kesto ja tapaamiskerrat räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on hyvin toimiva ja luottamuksellinen tukisuhde. Tukisuhde solmitaan yhden hoitajan kanssa vuodeksi kerrallaan.

Omaishoidon vapaa

Kotineuvolan työntekijät ovat käytettävissänne silloin kun perheillä on tarve omaishoidon vapaalle. Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle pitkäaikais­sairaalle tai vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen. Hoito tapahtuu lapselle tutussa ympäristössä – omassa kodissa. Työntekijämme ovat ensiaputaitoisia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia, joilla on vähintään vuoden kokemusta monenlaisista lapsiperheistä ja erityislapsista. Olemme tarkistaneet jokaisen työntekijän rikos­rekisteri­otteen. Työntekijämme ovat vastuu­vakuutettuja. Käytämme reflektiivistä työotetta ja koulutamme työntekijät perheiden tarpeiden mukaan.

Kotona annettavaan hoitoon kuuluvat henkilö­kohtainen hoiva ja huolenpito, terveyden- ja sairaan­hoidolliset toimenpiteet huoltajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ruokailu, tarvittaessa ruuan valmistukseen liittyvät tehtävät, liikkumisessa avustaminen sekä harrastuksissa ja virkistys­toiminnassa avustaminen.

Kotineuvola on palvelun­tuottajana omaishoidon vapaassa Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Pirkkalassa, Vesilahdella sekä Lempäälässä.

Kysy lisää:

Palvelupäällikkö Lea Bueno
044 751 2266
lea.bueno@kotineuvola.fi