Palvelut kunnille

PALVELUT KUNNILLE

247_mll_KN_sininen

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa  sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lapsiperheellä on mahdollisuus saada kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta.
Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

  • perhe tarvitsee tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • perhe tarvitsee konkreettista apua arjen sujumiseen
  • perheessä ollaan huolissaan perheenjäsenten   jaksamisesta tai perheessä on sairautta
  • perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua
  • perheeseen on syntynyt useampi lapsi


Perhetyö

Kotineuvolan perhetyö tarjoaa kunnille sopimuksen mukaista lapsiperheiden hyvinvointia sekä terveyttä, omia voimavaroja, elämänhallintaa ja toiminnallisuutta edistävää perhetyötä lapsiperheen erilaisiin arjen tilanteisiin ja tarpeisiin. Perhetyö on tavoitteellista toimintaa, joka aloitetaan tekemällä perhetyölle suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan palvelun tilaajan asettamat tavoitteet. Perhetyöllä tuetaan, autetaan ja ohjataan arjen toiminnassa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä pyritään vahvistamaan vanhempien omia voimavaroja. Tavoitteena on perheen tukeminen niin kauan, että perheen omat keinot selviytyä arjessa ovat riittävät tai perhe ohjautuu muiden palvelujen piiriin.

Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista, joiden avulla edistetään alle 18-vuotiaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä kunnan oman palveluverkoston kanssa. Tuttu ja turvallinen tukihenkilö auttaa ja tukee lasta tai nuorta arkielämän haasteissa.

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on mahdollistaa lapselle tai nuorelle luotettava aikuiskontakti, tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen vapaa-aikana, edistää arjessa selviytymistä, rakentaa sosiaalista verkostoa sekä motivoida lasta tai nuorta harrastuksiin. Tukisuhteen tavoitteet, kesto ja tapaamiskerrat räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on hyvin toimiva ja luottamuksellinen tukisuhde. Tukisuhde solmitaan yhden hoitajan kanssa vuodeksi kerrallaan.

KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME:
Palvelupäällikkö Anne-Mari Rauhamäki
044 751 2266
anne-mari.rauhamaki(at)kotineuvola.fi