Palvelut

Kunnille

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö sekä lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

Yrityksille

Sairaan lapsen hoitopalvelu sekä ohjattu ja valvottu leikkitoiminta tapahtumiin

Perheille

Kotipalvelu, omaishoidon vapaa, unikoulu sekä ohjattu ja valvottu leikkitoiminta perheiden tarpeisiin.