Esikoululaisesta koululaisesta -opas lasten vanhemmille lukijakyselyn arvonnan säännöt

Lukijakyselyn yhteydessä järjestettävän arvonnan säännöt

LUKIJAKYSELY MLL:N HÄMEEN PIIRIN KOTINEUVOLA OY:N ESIKOULULAISESTA KOULULAISEKSI -OPAS LASTEN VANHEMMILLE OPPAASTA

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy järjestää lukijakyselyn yhteydessä arvonnan, johon voi osallistua vastaamalla kyselyyn ja jättämällä sähköpostiosoitteensa. Arvonnan palkintona on Teddykompanietin lahjoittamia Teddy Cream -pupupehmoleluja. Palkintoja arvotaan yksi joka toinen kuukausi. Kyselyyn ja arvontaan osallistuminen ei edellytä̈ minkään tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

JÄRJESTÄJÄ
MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy
Y-tunnus: 0937103-5

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kyselyyn ja kyselyn yhteydessä järjestettävään arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat Esikoululaisesta koululaiseksi -opas lasten vanhemmille lukijat.

KYSELYN JA ARVONNAN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Kyselyyn ja arvontaan voi osallistua 31.7.2022 klo 23.59 saakka.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN
Arvontaan osallistuminen tapahtuu vastaamalla Esikoululaisesta koululaiseksi -opasta koskevaan kyselyyn sekä ilmoittamalla sähköpostiosoite kyselyn yhteydessä. Arvontaan osallistuvat kaikki, jotka jättävät kyselyyn vastaamisen yhteydessä oman sähköpostiosoitteensa arvontaan osallistumista varten. Kyselyyn vastaamisen yhteydessä hyväksytään arvonnan säännöt. Vastaamalla samaan kyselyyn useamman kerran ei saa useampaa oikeutta osallistua arvontaan. Kyselyn järjestäjä ei vastaa perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumistiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa.

ARVONTA, VOITOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Arvonta suoritetaan joka toinen kuukausi alkaen 1.10.2021. Viimeinen palkinto arvotaan 1.8.2022. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvontapäivän päätyttyä voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Voittajille lähetetään Teddy Cream -pupupehmolelu. Lähetys toimitetaan postitse voittajan antamien yhteystietojen perusteella. Materiaalia ei postiteta ulkomaille. Materiaalia ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskustannuksista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kyselyyn osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Järjestäjä tallentaa vain osallistujien itsensä antamat henkilötiedot. Tietoja käsitellään kyselyn toteuttamiseksi ja materiaalin luovuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
https://www.kotineuvola.fi/tietosuojaseloste/

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA OIKEUDET
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuminen edellyttää kyselyyn vastaamista. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.