Kampanjasäännöt

Kampanjan säännöt

Kysely MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n hoito-oppaista ja Neuvolakorttitaskuista

MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy järjestää 23.4.-5.5.2019 kyselyyn liittyen kampanjan, jossa voi kyselyyn vastattuaan tilata maksutta valitsemiaan hoito-oppaita yhteensä 240 kpl. Kyselyyn osallistuminen ei edellytä̈ minkään tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

JÄRJESTÄJÄ
MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy
Y-tunnus: 0937103-5

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki terveydenhuollon piirissä työskentelevät Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt.

KAMPANJAN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ
Kyselyyn ja kampanjaan voi osallistua 23.4.2019 – 5.5.2019 klo 23.59

KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN
Kampanjaan osallistuminen tapahtuu vastaamalla hoito-oppaita ja neuvolakorttitaskuja koskevaan kyselyyn sekä täyttämällä tilauslomake ja ilmoittamalla yhteystiedot kyselyn yhteydessä. Kampanjaan osallistuvat kaikki 23.4.2019-5.5.2019 23.59 välisenä aikana kyselylomakkeella tarvittavat tiedot täyttäneet henkilöt.
Maksuton materiaali toimitetaan niille, jotka jättävät kyselyyn vastaamisen yhteydessä omat yhteystietonsa materiaalin lähetystä varten. Kyselyyn vastaamisen yhteydessä hyväksytään kampanjan säännöt. Vastaamalla samaan kyselyyn useamman kerran ei saa useampaa oikeutta maksuttomaan materiaaliin. Kyselyn järjestäjä ei vastaa perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumistiedoista, joiden takia mahdollisia materiaaleja ei voida toimittaa.

MATERIAALIT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kampanjaan vastanneille ja osoitetietonsa jättäneille lähetetään maksutta kyselyyn vastanneen itse valitsemia hoito-oppaita 240 kpl. Lähetys toimitetaan postitse kyselyyn jätettyjen yhteystietojen perusteella. Materiaalia ei postiteta ulkomaille. Materiaalia ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Mikäli samasta osoitteesta on tullut useampi vastaus, tilaus mitätöityy. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskustannuksista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kyselyyn osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Järjestäjä tallentaa vain osallistujien itsensä antamat henkilötiedot. Tietoja käsitellään kyselyn toteuttamiseksi ja materiaalin luovuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
www.kotineuvola.fi/tietosuojaseloste-tuotetilaukset

KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA OIKEUDET
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Maksuttoman materiaalin saaminen edellyttää kyselyyn vastaamista. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Vastaa