Esikoululaisesta koululaiseksi 2018

Soveltuu erinomaisesti lastenneuvoloiden tai kouluterveydenhuollon kautta jaettavaksi. Opas on taskukokoinen (B6).

Sisältö

Esikoulun ja koulun alkaminen ovat merkityksellisiä vaiheita lapsen elämässä. Oppaassa käsitellään mm. asioita joihin esikouluikäisen ja koulun aloittavan lapsen kasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota. Sisältää perustietoa myös lapsen ravitsemuksesta, hampaiden hoidosta, sairauksista ja oireista.

Esipuhe ¦ s. 4
Pienen koululaisen vanhemmille ¦ s. 8
-Olet tärkeä
-Kysy, kehu ja lohduta
-Oppiminen ja ajatteleminen
-Tärkeä opettaja
-Lapsesi on ainutlaatuinen
Koulu alkaa ¦ s. 14
-Kouluun tutustuminen
-Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
-Tavallisimpia oppimisen ja osaamisen ongelmia
-Varhaiskasvatus ja koulu vanhempien kanssakasvattajina
Kouluterveydenhuolto ¦ s. 18
Meidän media ¦ s. 20
Tärkeitä osoitteita ¦ s. 26
Koululaisten ja nuorten suunterveys ¦ s. 28
Pieni lääkärikirja ¦ s. 34
Ravitsemus ¦ s. 44

Tilaa opasta!

Lue opasta selaimessa