MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy

MLL:N HÄMEEN PIIRIN KOTINEUVOLA OY

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy on vuonna 1993 perustettu MLL:n Hämeen piiri ry:n omistama yritys. Kotineuvola toimii MLL:n arvojen mukaisesti ja käyttää ylijäämänsä MLL:n Hämeen piirin alueella tehtävään ennaltaehkäisevään lapsi-, nuoriso-, ja perhetoimintaan.

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Kotineuvolalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin arvokkaasta työstä lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyväksi. Avainlippu-merkki myönnettiin Kotineuvolan oppaille ja palveluille osoituksena Suomessa tuotetuista ja Suomessa työllistävistä palveluista.

Ammatilliset perhepalvelut

AMMATILLISET PERHEPALVELUT

  • Palvelumme ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina Pirkanmaalla sekä Kanta-Hämeessä
  • Palvelemme perheitä lapselle tutussa ympäristössä eli lapsen kotona
  • Olemme keskittyneet palveluissamme lapsiperheiden hyvinvointiin. Etusijalla on aina lapsen hyvinvointi sekä iän ja kehitysvaiheen mukaisten yksilöllisten tarpeiden tukeminen
  • Perheet saavat heidän tarpeisiinsa sopivan työntekijätiimin

PERHETYÖ

Perhetyön tarkoituksena on tukea perhettä kokonaisuutena vaikeassa elämäntilanteessa suunnitelmallisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. 

AMMATILLINEN 
TUKIHENKILÖTYÖ

Lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä pyritään tukemaan esimerkiksi silloin kun kaverisuhteissa, koulussa tai vapaa-ajalla on haasteita.

KOTIPALVELU

Kotipalvelu voi olla tilapäistä lastenhoitoapua, apua arjen askareissa tai pidempiaikaista, perheen tarpeisiin suunniteltua palvelua.

OMAISHOIDON VAPAA

Alle 18-vuotiaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, ruokailu, liikkumisessa ja harrastuksissa avustaminen.

UNIKOULU

Jos lapsella on vaikeuksia nukahtaa tai hän heräilee öisin, unikoulu kotona on turvallinen tapa muuttaa lapsen unitapoja.

OHJATTU JA VALVOTTU LEIKKITOIMINTA

Tarjoamme ohjattua ja valvottua leikkitomintaa yrityksille, järjestöille sekä yksityisille, jotka tarvitsevat luotettavaa lastenhoitopalvelua  esimerkiksi tapahtumaan.

SAIRAAN LAPSEN 
HOITO

Sairaan lapsen hoitopalvelu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat tarjota vanhemmille mahdollisuuden hoitajaan lapsen sairastuessa esimerkiksi kuumeseen, rokkoon tai muuhun lyhytaikaiseen sairauteen.

Tilattavat tuotteet

TILATTAVAT HOITO-OPPAAT

Kotineuvolan hoito-oppaat on tarkoitettu tueksi eri-ikäisten lasten vanhemmille. Hoito-oppaissa on lasten hoitoon, terveyteen ja kasvatukseen liittyviä asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita ja käytännön tietoa. Pääset tutustumaan oppaisiin Lukusalissa.

TILATTAVAT NEUVOLAKORTTIEN KANNET

Postin kanssa yhteistyössä toteutettujen neuvolakorttitaskujen sisältä löytyy neuvolan ajanvarauskortin lisäksi syntymäkortti. Syntymäkortilla voi kertoa uudesta tulokkaasta. Kortista jää kaunis muisto lähipiirille. Neuvolakortin taskuja on saatavana sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Hoito-oppaat ja neuvolakorttien kannet ovat maksuttomia, veloitamme vain toimituskulut.