04.10.2017: Leikki-ikäisen hoito-opas 2017. Tilaa ja tutustu

Leikki-ikäVoit lukea Leikki-ikäisen hoito-oppaan myös sähköisenä versiona: Leikki-ikäisen hoito-opas -opas lasten vanhemmille 2017


Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekee tämän päivän Suomessa ansiokkaasti monipuolista työtä lasten ja lapsiperheiden hyödyksi, tueksi ja iloksi. Yksi esimerkki liiton monipuolisesta toiminnasta on tämä Leikki-ikäisen lapsen hoito-opas, jonka MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy julkaisee nyt 23. kerran.

Opas sisältää uusinta tietoa lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä ja jokapäiväisestä hoidosta sekä asiantuntijoiden neuvoja leikki-ikäisen arkielämään liittyviä erityistilanteita varten. Opas on ilmestynyt myös Vauva-lehden liitteenä.

Opas on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille avuksi vanhemmuuden tärkeässä, kiehtovassa ja vaativassa tehtävässä.
Pienen lapsen maailmassa ilot ja surut ovat suuria, elämä täynnä ihmeitä ja vaaroja. Varhaiset kokemukset ja elämykset sekä perusihmissuhteet ovat merkittäviä lapsen hyvinvoinnille ja koko tulevalle kehitykselle. Siten on luonnollista, että pienten lasten vanhemmille pienetkin arkiasiat ovat tärkeitä.
Tämä opas pyrkii omalta osaltaan antamaan tietoa näistä pienistä - suurista asioista.
Perheet, joissa on leikki-ikäisiä lapsia, elävät tiettyä omaleimaista perheen kehitysvaihetta. Koko perheen läheinen ja lämminhenkinen yhdessäolo ja yhteinen tekeminen ovat palkitsevaa vastapainoa vaativalle ja sitovalle arkipäivälle, jota pienten lasten vanhemmuus myös on. Lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu, taitojen kehittyminen ja uuden oppiminen tuottavat syvää peruiloa niin lapselle itselleen kuin hänen vanhemmilleen.

Tuula Tamminen
Tampereen yliopisto
lastenpsykiatrian professori

 

Tilaa maksuton Leikki-ikäisen hoito-opas: Tilattavat oppaat

 Takaisin